รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยากับ นิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ ด้วยการเดินจงกรมและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยากับนิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี ด้วยการเดินจงกรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ภายในอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

This will close in 20 seconds

Scroll to Top