ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ กระทำภัตกิจฉันภัตตาหารเช้า

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ กระทำภัตกิจฉันภัตตาหารเช้า ณ ภายในอาคารพระวิสุทธาธิบดี มจร จ. พระนครศรีอยุธยา

ก่อนกระทำภัตตกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต นำพระสงฆ์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และอนุโมทนาอำนวยพร ทานบดี ผู้เป็นเจ้าภาพถวายการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จากนั้น พิจารณาฉันอาหารบิณฑบาต ด้วยความสำรวมฯ

 

This will close in 20 seconds

Scroll to Top