รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศName List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus海外弘法团比丘名单

ทำเนียบรุ่น พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ฝ่ายมหานิกาย

…..

รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ฝ่ายมหานิกาย
 overseas Dhammaduta book 01  overseas Dhammaduta book 02
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 1 /2538 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 2 /2539
 overseas Dhammaduta book 03  overseas Dhammaduta book 04
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 3 /2540 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 4 /2541
 overseas Dhammaduta book 05  overseas Dhammaduta book 06
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 5 /2542 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 6 /2543
 overseas Dhammaduta book 07  overseas Dhammaduta book 08
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 7 /2544 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 8 /2545
 overseas Dhammaduta book 09  overseas Dhammaduta book 10
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 9 /2546 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 10 /2547
 overseas Dhammaduta book 11  overseas Dhammaduta book 12
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 11 /2548 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 12 /2549
 overseas Dhammaduta book 13  overseas Dhammaduta book 14
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 13 /2550 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 14 /2551
 overseas Dhammaduta book 15  overseas Dhammaduta book 16
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 15 /2552 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 16 /2553
 overseas Dhammaduta book 17
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 17 /2554 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 18 /2555
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 19 /2556 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 20 /2557
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 21 /2558 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 /2559
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 /2560 รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 /2561
 .  .
รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 /2562
 .  .

.

.

.รวมรวมจาก หนังสือรุ่นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, ทำเนียบรุ่นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, วิทยาลัยพระธรรมทูต http://odc.mcu.ac.th มจร , และ http://www.alittlebuddha.com

Name of Overseas Dhammaduta Bhikkhus

.

Name of Overseas Dhammaduta Bhikkhus
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 1 /2538 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 2 /2539
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 3 /2540 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 4 /2541
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 5 /2542 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 6 /2543
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 7 /2544 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 8 /2545
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 9 /2546 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 10 /2547
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 11 /2548 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 12 /2549
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 13 /2550 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 14 /2551
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 15 /2552 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 16 /2553
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 17 /2554 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 18 /2555
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 19 /2556 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 20 /2557
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 21 /2558 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 22 /2559
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 23 /2560 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 24 /2561
 .  .
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 25 /2562
 .  .

.

Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 1 โหลด pdf

Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 2

Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 21

Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 22

Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 23 (2560/2017)Name of Overseas Dhammaduta Bhikkhus

…..

รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ฝ่ายมหานิกาย
 overseas Dhammaduta book 01  overseas Dhammaduta book 02
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 1 /2538 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 2 /2539
 overseas Dhammaduta book 03  overseas Dhammaduta book 04
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 3 /2540 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 4 /2541
 overseas Dhammaduta book 05  overseas Dhammaduta book 06
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 5 /2542 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 6 /2543
 overseas Dhammaduta book 07  overseas Dhammaduta book 08
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 7 /2544 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 8 /2545
 overseas Dhammaduta book 09  overseas Dhammaduta book 10
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 9 /2546 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 10 /2547
 overseas Dhammaduta book 11  overseas Dhammaduta book 12
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 11 /2548 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 12 /2549
 overseas Dhammaduta book 13  overseas Dhammaduta book 14
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 13 /2550 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 14 /2551
 overseas Dhammaduta book 15  overseas Dhammaduta book 16
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 15 /2552 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 16 /2553
 overseas Dhammaduta book 17
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 17 /2554 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 18 /2555
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 19 /2556 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 20 /2557
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 21 /2558 Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 22 /2559
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 23 /2560  Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 24 /2561
 .  .
Name List of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 25 /2562
 .  .

.

.รวมรวมจาก หนังสือรุ่นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, ทำเนียบรุ่นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, วิทยาลัยพระธรรมทูต http://odc.mcu.ac.th มจร , และ http://www.alittlebuddha.com

Scroll to Top