พระธรรมทูตรุ่น 23

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร …

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ Read More »

ศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพระธรรมทูต ม จ ร ศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพระธรรมทูต ม จ ร

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระครูพิศาลธรรมจารี, รศ.ดร. ประธานมูลนิธิพระธรรมจาริก ลอสแองเจลิส หัวหน้าคณะทำงานวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร พร้อมด้วยพระสุวิทย์ ธีรวังโส พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙ พระธนาธร เกนโต พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ และพระครูวินัยธรบุณยกร ปิยสีโล พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมือง Sun Valley California USA.  ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทุกวันเสาร์ในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน ณ ธรรมสถาน วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร มูลนิธิพระธรรมจาริก เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา โดยกัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก แสดงพระธรรมเทศนา …

ศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพระธรรมทูต ม จ ร ศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพระธรรมทูต ม จ ร Read More »

พระพรหมบัณฑิต บรรยาย “บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ” แก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 Phra Brahmapundit give a special speech to Dhammaduta Bhikkhus Class23Phra Brahmapundit give a special speech to Dhammaduta Bhikkhus Class23

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ. ๙,ศ.,ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง”บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ” แก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ประจำปี 2560 จำนวน 112 รูป โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร มจร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่ มจร ถวายการต้อนรับ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ดี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต On 27 May, 2560/2017, at …

พระพรหมบัณฑิต บรรยาย “บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ” แก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 Phra Brahmapundit give a special speech to Dhammaduta Bhikkhus Class23Phra Brahmapundit give a special speech to Dhammaduta Bhikkhus Class23 Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23/2560แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23/2560

ประกาศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐ โหลด >>> แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐ . ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต ประกาศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐ โหลด >>> แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐ . News: Dhammaduta College Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo Translator/Phra Siriwanna Siriwanno Picture: Dhammaduta College ประกาศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐ โหลด >>> แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐ . News: Dhammaduta College Reporter: Dr.Phramaha …

แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23/2560แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23/2560 Read More »

Scroll to Top