พระธรรมทูตรุ่น 26

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร …

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ Read More »

ร่วมบุญอุทิศคุณพ่ออินศวร โยมบิดาของพระธรรมทูตรุ่น 26ร่วมบุญอุทิศคุณพ่ออินศวร โยมบิดาของพระธรรมทูตรุ่น 26ร่วมบุญอุทิศคุณพ่ออินศวร โยมบิดาของพระธรรมทูตรุ่น 26

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ มหาสีลปญฺโญ (ใจพันธุ์) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26  ซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 สิริอายุ 74 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล วันที่ 17-21 ก.ย. 63 ณ วัดสวนชา(น้ำรู) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมแสดงความอาลัย ขอให้ดวงวิญญาณคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ ไปสู่สุคติเทอญ . ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต, พระมหาวิเชียร สุธีโร  รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ …

ร่วมบุญอุทิศคุณพ่ออินศวร โยมบิดาของพระธรรมทูตรุ่น 26ร่วมบุญอุทิศคุณพ่ออินศวร โยมบิดาของพระธรรมทูตรุ่น 26ร่วมบุญอุทิศคุณพ่ออินศวร โยมบิดาของพระธรรมทูตรุ่น 26 Read More »

สมเด็จฯ ประทานวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26 ณ มจรConferring Certificate to Trainees of Dhammaduta Bhikkhu Class 26Conferring Certificate to Trainees of Dhammaduta Bhikkhu Class 26

เมื่อ 1 ก.ค. 2563   เวลา 14:00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   มีพระบัญชา ให้  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีประทานวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร. กล่าวถวายรายงาน พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ขานรายนามพระธรรมทูตเข้ารับวุฒิบัตร  มีพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ขานรายนาม ผู้อุปถัมภ์โครงการฯ เข้ารับของที่ระลึก โดยมีนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสาธุชน ร่วมงานในพิธี ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต …

สมเด็จฯ ประทานวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26 ณ มจรConferring Certificate to Trainees of Dhammaduta Bhikkhu Class 26Conferring Certificate to Trainees of Dhammaduta Bhikkhu Class 26 Read More »

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตClosing ceremony of the Overseas Dhammaduta Training Class 26Closing ceremony of the Overseas Dhammaduta Training Class 26

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563 ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา . . ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต On 1st July 2020/2563, at 14.00 p.m., Program the closing ceremony of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Training Class 26 will be held at the Crown Prince …

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตClosing ceremony of the Overseas Dhammaduta Training Class 26Closing ceremony of the Overseas Dhammaduta Training Class 26 Read More »

Scroll to Top