ข้อมูลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

สมัครผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต (เปิดระบบในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://odc.mcu.ac.th/?p=22427

การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้พร้อม เตรียมเครื่องสมณบริขารให้ครบ และสิ่งของใช้ที่จำเป็น ดังนี้ ๑. บาตรพร้อมถลกบาตร ชนิดมีสายสะพายและเชิงบาตร ๒. ผ้าไตรจีวรสีเหลืองทอง สำหรับใช้ตลอด ๓ เดือน ๓. เต็นท์สนาม หรือกลดพร้อมมุ้งกันยุง และผ้าใบกันฝน ๔. ผ้าปูรองนอน, ผ้าห่ม, ผ้าเช็ดตัว, อังสะกันหนาว ๕. สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก (อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว) ๖. รองเท้า, ร่ม, กระบอกน้ำ, ช้อนส่วนตัว, ถุงเท้าสวมนอน, ยากันยุง ๗. สมุดบันทึก และอุปกรณ์เครื่องเขียน ๘. อุปกรณ์บันทึกเสียง, บันทึกภาพ (ถ้ามี) ๙. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือไอแพดสำหรับพิมพ์งานและเรียนออนไลน์ (ถ้ามี) ๑๐. โทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนออนไลน์ภาควิชาการ ๑๑. เชือกไนล่อนหรือเชือกฟางสำหรับตากผ้า ๑๒. ไฟฉาย และนาฬิกาปลุก ๑๓. …

การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ Read More »

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง รายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘  ให้ผู้มีรายนามดังกล่าวเข้าสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้ารับการตรวจ ATK เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมชั้น ๑ และเข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ ดี อาคารเรียนรวม และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

Scroll to Top