พระธรรมทูตรุ่น 21

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร …

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ Read More »

ร่วมบำเพ็ญกุศลแด่มารดาพระมหานัทธวุท พระธรรมทูตรุ่น21ร่วมบำเพ็ญกุศลแด่มารดาพระมหานัทธวุท พระธรรมทูตรุ่น21ร่วมบำเพ็ญกุศลแด่มารดาพระมหานัทธวุท พระธรรมทูตรุ่น21

วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 19.30 น. โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  พร้อมด้วยพระมงคลธีรคุณ ผอ.วพท. และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมบุญถวายผ้าไตรจีวร-ปัจจัยในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อนงค์ อนุกูลญาติ โยมมารดาของพระมหานัทธวุท สุมโน วัดปทุมคงคา พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 21  ณ วัดอ่าวใหญ่ จ.ตราด โดยในพิธี มีพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เจ้าอาวาสวัดบางปรือ เป็นประธานสงฆ์ มีพระมหาสมาน ชาตวิริโย,ดร. เป็นผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมพิธี โดยมีคณะสงฆ์ พร้อมญาติธรรมร่วมพิธีจำนวนมาก ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , พระมหาสมาน …

ร่วมบำเพ็ญกุศลแด่มารดาพระมหานัทธวุท พระธรรมทูตรุ่น21ร่วมบำเพ็ญกุศลแด่มารดาพระมหานัทธวุท พระธรรมทูตรุ่น21ร่วมบำเพ็ญกุศลแด่มารดาพระมหานัทธวุท พระธรรมทูตรุ่น21 Read More »

Scroll to Top