วีดิโอ พระธรรมทูต

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร …

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ Read More »

รู้ธรรมนำชีวิต กว่าจะเป็นพระธรรมทูต ออก 2 ก.ค.62รู้ธรรมนำชีวิต กว่าจะเป็นพระธรรมทูต ออก 2 ก.ค.62รู้ธรรมนำชีวิต กว่าจะเป็นพระธรรมทูต ออก 2 ก.ค.62

https://youtu.be/0OrFzQNCSRs

พระธรรมทูต รุ่น 23 เข้าสักการะพระพรหมวชิรญาณพระธรรมทูต รุ่น 23 เข้าสักการะพระพรหมวชิรญาณพระธรรมทูต รุ่น 23 เข้าสักการะพระพรหมวชิรญาณ

https://youtu.be/w-usCNGA2Z4?list=PLak3sUKpESHxq2JpG0phzAITCs6FCxZyj

ข่าวเด่น มจร เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ์ืvdo MCU and World Peace Association prepare holding for International Chanting Ceremonyvdo MCU and World Peace Association prepare holding for International Chanting Ceremony

https://www.youtube.com/watch?v=9Wmf3Vn8npIhttps://www.youtube.com/watch?v=9Wmf3Vn8npIhttps://www.youtube.com/watch?v=9Wmf3Vn8npI

Scroll to Top